Skip to content

7. třída

ČESKÝ JAZYK

16. - 20.3. český jazyk

23. - 27.3. český jazyk

30.3. - 3.4.český jazyk

6. - 8.4. český jazyk

14. - 17.4.  český jazyk  český jazyk - sloh

20. - 24.4. český jazyk. český jazyk - čtení

27. - 30.4. český jazyk

4. - 7.5. český jazyk

11. - 15.5. český jazyk

18. - 22.5. český jazyk

25. - 29.5. český jazyk

1. - 5.6. český jazyk

8. - 12.6. český jazyk

15. - 19.6. český jazyk

MATEMATIKA

16. - 20.3. Matematika

23. - 27.3. Matematika

30.3. - 3.4. Matematika Počítání se závorkami Procvičování násobilky

6. - 8.4. matematika

14. - 17.4. matematika

20. - 24.4. matematika

27. - 30.4. matematika

4. - 7.5. matematika

11. - 15.5. matematika

18. - 22.5. matematika

25. - 29.5. matematika

1. - 5.6. matematika

8. - 12.6. matematika

15. - 19.6. matematika

ANGLICKÝ JAZYK

16. - 20.3. anglický jazyk

23. - 27.3. anglický jazyk

30.3. - 3.4. anglický jazyk

6. - 8.4. anglický jazyk

14. - 17.4. anglický jazyk

20. - 24.4. anglický jazyk

27. - 30.4. anglický jazyk

4. - 7.5. anglický jazyk

11. - 15.5. anglický jazyk

18. - 22.5. anglický jazyk

25. - 29.5. anglický jazyk

1. - 5.6. anglický jazyk

8. - 12.6. anglický jazyk

15. - 19.6. anglický jazyk

DĚJEPIS

16. - 20.3. dějepis 1 dějepis 2

23. - 27.3. dějepis dějepis - 1 dějepis - 2

30.3. - 3.4. dějepis - úkoly  dějepis 1 dějepis 2

6. - 8.4. dějepis

14. - 17.4. dějepis 1 dějepis 2 dějepis 3

20. - 24.4. dějepis 1, dějepis 2

27. - 30.4. dějepis dějepis 1 

4. - 7.5. dějepis 1 dějepis 2

11. - 15.5. dějepis 1 dějepis

18. - 22.5. dějepis 1 dějepis 2

25. - 29.5. dějepis 1 dějepis 2 dějepis

1. - 5.6. dějepis 1 dějepis

8. - 12.6. dějepis 1 dějepis

15. - 19.6. dějepis 1 dějepis

FYZIKA

16. - 20.3. fyzika

23. - 27.3. fyzika

30.3. - 3.4. fyzika

6. - 8.4. fyzika

14. - 17.4. fyzika

20. - 24.4. fyzika

27. - 30.4. fyzika

4. - 7.5. fyzika

11. - 15.5. fyzika

18. - 22.5. fyzika

25. - 29.5. fyzika

1. - 5.6. fyzika

8. - 12.6. fyzika

15. - 19.6. fyzika

PŘÍRODOPIS

16. - 20.3. přírodopis 1 přírodopis 2 přírodopis 3 přírodopis 4 přírodopis 5 přírodopis 6 přírodopis 7

23. - 27.3.  přírodopis - 1  přírodopis - 2

30.3. - 3.4. přírodopis - úkoly  přírodopis 1 přírodopis 2

6. - 8.4. přírodopis 1  příirodopis 2

14. - 17.4. přírodopis 1 přírodopis 2

20. - 24.4. přírodopis 1, přírodopis 2

27. - 30.4. přírodopis

4. - 7.5. přírodopis 1 přírodopis 2 přírodopis 3 přírodopis

11. - 15.5. přírodopis

18. - 22.5. přírodopis 1 přírodopis

25. - 29.5. přírodopis 1 přírodopis

1. - 5.6. přírodopis

8. - 12.6. přírodopis

15. - 19.6. přírodopis

ZEMĚPIS

16. - 20.3. zeměpis

23. - 27.3. zeměpis

30.3. - 3.4. zeměpis

14. - 17.4. zeměpis A zeměpis B

20. - 24.4. zeměpis A , zeměpis B

27. - 30.4 zeměpis

4. - 7.5. zeměpis A zeměpis B

11. - 15.5. zeměpis

18. - 22.5. zeměpis A zeměpis B

25. - 29.5. zeměpis A zeměpis B

1. - 5.6. zeměpis

8. - 12.6. zeměpis

15. - 19.6. zeměpis

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

16. - 20.3. výchova k občanství

23. - 27.3. Výchova k občanství

30.3. - 3.4. výchova k občanství

14. - 17.4. výchova k občanství

20. - 24.4. výchova k občanství

27. - 30.4 výchova k občanství

4. - 7.5. výchova k občanství

11. - 15.5. výchova k občanství

18. - 22.5. výchova k občanství

25. - 29.5. výchova k občanství

1. - 5.6. výchova k občanství

8. - 12.6. výchova k občanství

15. - 19.6. výchova k občanství

INFORMATIKA

16. - 20.3. informatika

23. - 27.3. informatika

30.3. - 3.4. informatika

6. - 8.4.  informatika

20. - 24.4. informatika

27. - 30.4 informatika

4. - 7.5. informatika

11. - 15.5. informatika

18. - 22.5. informatika

25. - 29.5. informatika

1. - 5.6. informatika

8. - 12.6. informatika

15. - 19.6. informatika