Skip to content

Hodnocení ŠP 2018-2019

Školní parlament vytváří prostor pro zapojení všech žáků do života školy, podporuje odpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Pomáhá žákům zlepšit vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi spolužáky v daném třídním kolektivu a učiteli. Dalším z cílů školního parlamentu je připomenout žákům školy dodržování školního a klasifikačního řádu, dále pomoci žákům při řešení problémů ve vzdělání a ve volnočasových aktivitách a tím předcházet negativním jevům ve vztazích mezi nimi.

Mezi hlavní náplň jeho činnosti patří pomoc při organizování aktivit a soutěží pořádaných školou. Zástupci parlamentu se setkávali jedenkrát za měsíc.

V letošním roce jsme se zaměřili hlavně na připravování sportovních a kulturních aktivit:

  • třídění odpadu a sběrová činnost – sběr starého papíru, vyhlášení, propagace, organizační zajištění a systém hodnocení
  • sběr vršků od pet lahví s přihlášením do soutěže „Nakrmte Plastožrouta“
  • pořádek ve třídách a šatnách
  • předvánoční jarmark – prezentace výrobků
  • vánoční výzdoba tříd, zdobení stromečků – hodnocení
  • pomoc při karnevalu dětí 1. stupně
  • velikonoční svátky – barevné oblečení - vyhodnocení
  • prodej školního časopisu Poškoláček

Členové parlamentu se shodli, že je potřeba v příštím roce se aktivněji podílet na zlepšení školního prostředí, zapojit žáky naší školy při úpravě okolí před školou, školního hřiště, výzdoby tříd a chodeb, pečovat o školní majetek
Za nejúspěšnější část naší práce považuji zapojení do soutěže „Nakrmte Plastožrouta“. Téměř všichni žáci naší školy se každoročně zapojují do této soutěže a pověřují sběrem vršků i rodinné příslušníky. Za pozitivní považuji nejen finanční výtěžek této akce, ale i zapojení do ochrany přírody.

Mgr. Kateřina Zemánková