Skip to content

7.třída

ČESKÝ JAZYK

16. - 20.3. český jazyk - literatura český jazyk - mluvnice

23. - 27.3. český jazyk - literatura český jazyk - mluvnice

30.3. - 3.4. český jazyk 1 český jazyk 2

6. - 8.4. český jazyk

14. - 17.4. český jazyk

20. - 24.4. český jazyk

27. - 30.4. český jazyk

4. - 7.5. český jazyk

11. - 15.5. český jazyk

 18. - 22.5. český jazyk

25. - 29.5. český jazyk

1. - 5.6. český jazyk

8. - 12.6. český jazyk

15. - 19.6. český jazyk

MATEMATIKA

16. - 20.3. matematika

23. - 27.3. matematika

30.3. - 3.4. matematika

6. - 8.4. matematika

14. - 17.4. matematika

20. - 24.4. matematika

27. - 30.4. matematika

4. - 7.5. matematika

11. - 15.5. matematika

 18. - 22.5. matematika

25. - 29.5. matematika

1. - 5.6. matematika

8. - 12.6. matematika

15. - 19.6. matematika

ANGLICKÝ JAZYK

16. - 20.3. anglický jazyk

23. - 27.3. anglický jazyk

30.3. - 3.4. anglický jazyk

6. - 8.4. anglický jazyk

14. - 17.4. anglický jazyk

20. - 24.4. anglický jazyk

27. - 30.4. anglický jazyk

4. - 7.5. anglický jazyk

11. - 15.5. anglický jazyk

 18. - 22.5. anglický jazyk

25. - 29.5. anglický jazyk

1. - 5.6. anglický jazyk

8. - 12.6. anglický jazyk

15. - 19.6. anglický jazyk

NĚMECKÝ JAZYK

16. - 20.3. německý jazyk

23. - 27.3. německý jazyk

30.3. - 3.4. německý jazyk

6. - 8.4. německý jazyk

14. - 17.4. německý jazyk

20. - 24.4. německý jazyk

27. - 30.4. německý jazyk

4. - 7.5. německý jazyk

11. - 15.5. německý jazyk

 18. - 22.5. německý jazyk

25. - 29.5. německý jazyk

1. - 5.6. německý jazyk

8. - 12.6. německý jazyk

15. - 19.6. německý jazyk

PŘÍRODOPIS

16. - 20.3. přírodopis

23. - 27.3. přírodopis

30.3. - 3.4. přírodopis

6. - 8.4. přírodopis

14. - 17.4. přírodopis

20. - 24.4. přírodopis

27. - 30.4. přírodopis

4. - 7.5. přírodopis

11. - 15.5. přírodopis

 18. - 22.5. přírodopis

25. - 29.5. přírodopis

1. - 5.6. přírodopis

8. - 12.6. přírodopis

15. - 19.6. přírodopis

ZEMĚPIS

16. - 20.3. zeměpis

23. - 27.3. zeměpis

30.3. - 3.4. zeměpis

14. - 17.4. zeměpis

20. - 24.4. zeměpis

27. - 30.4. zeměpis

4. - 7.5. zeměpis

11. - 15.5. zeměpis

 18. - 22.5. zeměpis

25. - 29.5. zeměpis

1. - 5.6. zeměpis

8. - 12.6. zeměpis

15. - 19.6. zeměpis

DĚJEPIS

16. - 20.3. dějepis

23. - 27.3. dějepis

30.3. - 3.4. dějepis 1 dějepis 2

6. - 8.4. dějepis

14. - 17.4. dějepis A dějepis B

20. - 24.4. dějepis

27. - 30.4. dějepis

4. - 7.5. dějepis A dějepis B dějepis C

11. - 15.5. dějepis

 18. - 22.5. dějepis

25. - 29.5. dějepis

1. - 5.6. dějepis

8. - 12.6. dějepis

15. - 19.6. dějepis

FYZIKA

16. - 20.3. fyzika

23. - 27.3. fyzika

30.3. - 3.4. fyzika

6. - 8.4. fyzika

14. - 17.4. fyzika

20. - 24.4. fyzika

27. - 30.4. fyzika

4. - 7.5. fyzika

11. - 15.5. fyzika

 18. - 22.5. fyzika

25. - 29.5. fyzika

1. - 5.6. fyzika

8. - 12.6. fyzika

15. - 19.6. fyzika

INFORMATIKA

16. - 20.3. informatika

23. - 27.3. informatika

30.3. - 3.4. informatika

14. - 17.4. informatika

20. - 24.4. informatika

27. - 30.4. informatika

4. - 7.5. informatika

11. - 15.5. informatika

 18. - 22.5. informatika

25. - 29.5. informatika

1. - 5.6. informatika

8. - 12.6. informatika

15. - 19.6. informatika

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

16. - 20.3.  Výchova k občanství

23. - 27.3. Výchova k občanství

30.3. - 3.4. výchova k občanství

14. - 17.4. výchova k občanství

20. - 24.4. výchova k občanství

11. - 15.5. výchova k občanství

 18. - 22.5. výchova k občanství

25. - 29.5. výchova k občanství

1. - 5.6. výchova k občanství

8. - 12.6. výchova k občanství

15. - 19.6. výchova k občanství