Skip to content

Vybavení školy

V roce 2000 se ke staré budově školy přistavila na pozemku školní zahrady nová budova. Díky této přístavbě škola získala nové prostory pro výuku – nové učebny, moderní tělocvičnu a prostory pro výuku odborných předmětů.

Vybavení tříd

Třídy byly během rekonstrukce školy v roce 2000 vybaveny novým školním nábytkem, pro integrované žáky jsou k dispozici polohovací lavice, pracovní stoly pro PC. Ve všech třídách jsou vkusné koberce, sedací odpočinkové zóny – sedací kouty a sedací vaky a na stěnách byla instalována netradiční dětská výzdoba, nástěnkové plochy a nové tabule – třídní učitelé preferují tabule bílo-zelené pro psaní křídou a zároveň fixem a dle finančních podmínek je v zájmu vedení školy postupně dovybavit všechny třídy interaktivními tabulemi, které jsou velmi přínosné při výuce. V současné době máme ve škole celkem 7 tříd s interaktivními tabulemi (učebny PC, SpCH, III. tř.,VI. tř., VII. tř., IX. třída ZŠ speciální – SpA).

Třída SpB -ZŠ speciální

Tato speciální učebna patří k našim nejlépe vybaveným třídám ve škole. Prostory pro žáky speciální třídy tvoří tři samostatné učebny. Hlavní prostory patří učebně s interaktivní tabulí, PC, kuličkovým bazénem, a polohovacími vaky. Druhá učebna – psychorelaxační místnost Snoezelen s vodní postelí, masážním stolem a olejovými projektory je využívána nejen žáky s největší mírou podpůrných opatření, ale i žáky, kteří jsou v péči školní psycholožky. Třetí učebna je určena pro cvičení a rehabilitaci žáků speciální třídy – je vybavena polohovacími tvary, cyklistickým trenažérem, žebřinami, houpačkou. Součástí třídy je i léčebný přístroj – posturomed, který se skládá z labilní čtvercové nášlapné plochy a dvěma brzdami. Cílem cvičení na posturomedu je dosažení kvalitní koordinace všech svalových skupin, které zajišťují stabilitu stoje a balanci. Tím se zlepšuje stabilita kloubů, funkční poruchy držení těla. Posturomed pomáhá především zlepšovat celkové držení těla, účinně aktivuje hluboký stabilizační systém, vyrovnává svalovou dysbalanci, zlešuje celkově stabilitu a svalovou koordinaci).

Počítačové vybavení 

V současné době disponuje škola jednou počítačovou učebnou vybavenou 10 žákovskými počítači Pentium(R) Dual-Core CPU E6700 @ 3.20GHz a LCD monitory 22“. Operační systém 10 počítačů učebny je Microsoft Windows 7 Professional. V počítačové učebně je také 1 počítač s operačním systémem Microsoft Windows 10. Všechny pracovní stanice využívají Microsoft Office Standard 2010, antivirový program NOD32 a přístup na Internet bez datového limitu. Žákovské stanice mají omezení přístupu na stránky s erotickým obsahem. Učebna je doplněna interaktivní tabulí a dataprojektorem. Speciální počítačový nábytek pro jednotlivé stanice, výškově stavitelné židle a stínící žaluzie v oknech splňují potřebné hygienické a ergonomické požadavky této učebny. Pro výukové potřeby je na všech stanicích naistalován výukový SW, který vyhovuje žákům této školy. Třídy ZŠ speciální využívají speciální vybavení ICT. Pracovní stanici v této třídě tvoří LCD monitor, trackball, velkoplošná klávesnice, interaktivní tabule. SW tvoří speciální výukové programy spolu s OS Windows.  

V současné době máme ve škole celkem 7 tříd s interaktivními tabulemi.

 Dále jsou oblíbené 2 více dotykové 21,5“ panely v MŠ a ve třídě ZŠ speciální – SpC s operačním systémem Microsoft Windows 10 a výukovými programy pro rozvoj těchto dětí. Individuálně byly využívány 2 tablety GoGEN Maxipes Fík ve třídách ZŠ speciální – SpB a SpC.

Do tříd byly zapůjčovány 3 notebooky s OS Microsoft Windows Vista a připojením k internetu na on-line procvičování učiva.

Odborná pracovna pro výuku přírodovědných předmětů (kapacita 14 žáků)

Pracovna je určena pro výuku přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie. Tato odborná učebna je vybavena novým nábytkem a moderními a názornými vyučovacími pomůckami. Pracovna je využívána zejména při výuce žáků základní školy.

Cvičná kuchyň a pracovna rodinné výchovy (kapacita 14 žáků)

Odborná učebna pro výuku vaření prošla v období hlavních prázdnin v červenci 2019 rozsáhlou rekonstrukcí. Díky finančním prostředkům od zřizovatele jsme nechali vyrobit stolařskou firmou nové vybavení cvičné kuchyňky a z prostředků dotací EU v rámci instalací rekuperačních jednotek byl do této cvičné kuchyňky zabudován odsávač par restauračního typu. Cvičná kuchyňka je vybavena 2  moderními elektrickými sporáky se sklokeramickou deskou a multifunkční troubou, ledničkou, mikrovlnnou troubou, kávovarem a průběžně dle finančních možností školy  doplňována moderními elektrickými spotřebiči a pomůckami. Součástí prostorné kuchyně je i nový jídelní stůl pro výuku stolování s barevnými židličkami. Prostory cvičné kuchyně využívají žáci celé školy při výuce pracovních činností, při mimoškolních a projektových aktivitách. Nejvíce je využívána žáky Praktické školy dvouleté a jednoleté, kteří se zde scházejí pravidelně při vaření.

Hudebna (kapacita 14 žáků)

Je netradičně zařízena v půdní vestavbě školy. Je vybavena dostatečným množstvím pomůcek k výuce (nástroje Orffova instrumentáře, klavír, varhany, senzorická tabule, CD přehrávač).

Výtvarná pracovna (kapacita 14 žáků)

V půdních prostorách školy je  vybudovaná výtvarná pracovna, která má dostatečný prostor pro výuku výtvarné výchovy. Pracovna je využívána i v hodinách pracovních činností zejména pro výuku rukodělných činností – košíkářství, drátování a keramické práce na střední škole. Součástí prostorné pracovny je keramická dílna s 2 keramickými pecmi, hrnčířským kruhem, válcovacím stolem a tiskařským lisem. Součástí výtvarné pracovny je i malá košíkářská dílna. Kabinet výtvarné výchovy je umístěn odděleně do jiné místnosti.

Dílna

Učebny pro výuku pracovních činností – kovodílna a dřevodílna jsou vybaveny účelným nábytkem, pracovními stoly a skříněmi. Sousední místností je sklad materiálu a přípravna pro učitele. Dílny disponují dostatečným množstvím materiálu a nářadí, Díky Výzvě 57 jsme vybavovali prostory dílen novými pracovními pomůckami a pracovním nářadím.

Tělocvična a školní hřiště

Tělocvična má umělohmotný povrch, šatny a sociální zařízení. Její součástí je rehabilitační pracovna pro canisterapii a nářaďovna. Tělocvična je dostatečně vybavena nářadím a pomůckami a zcela vyhovuje hygienickým normám.

Na venkovním školním hřišti byl v roce 2003 původní antukový povrch, který byl pro naše děti zcela nevhodný,  nahrazen umělou trávou. Přestože tento povrch od té doby je již v havarijním stavu a v současné době máme zažádáno o vybudování nového hřiště s kvalitním umělohmotným povrchem, je hřiště stále využíváno žáky školy za příznivých povětrnostních podmínek v hodinách tělesné výchovy, ve velkou přestávku a při mimoškolních aktivitách ŠD a zájmových kroužků.

Školní družina

Ve škole pracují čtyři oddělení školní družiny. Vzhledem k narůstající kapacitě školy jsou prostory všech čtyř oddělení školních družin využívány v dopoledních hodinách pro výuku žáků základní školy. Součástí prostor školní družiny je i využití atria, tím se prostor pro školní družinu otevřel a samozřejmě i zvětšil. Netradiční vybavení nábytkem ve školní družině plně vyhovuje vybavení třídy a naopak působí tento školní prostor zcela netradičně a originálně pro výuku na prvním stupni. Dětem i rodičům se velmi líbí. Dětské koutky pro relaxaci a netradiční způsob výuky jsou vybaveny kobercem, sedací soupravou, stolním fotbálkem, koši pro basketbal, vhodným dětským nábytkem a dostatečným množstvím stavebnic a her.

V kalendářním roce 2021 byly dokončeny rozsáhlé stavební práce, které z finančních prostředků Krajského úřadu Olomouckého kraje a z dotací EU provedla firma Traweko 96 s.r.o ( ve škole byly vyměněny plastová okna a venkovní dveře, zabudovány rekuperační jednotky, které zajišťují výměnu vzduchu a provedeno zateplení školy včetně nové fasády celé budovy školy) 

V Lipníku nad Bečvou 31. 8. 2023

Mgr. Kamil Zemánek, ředitel školy