Skip to content

Vybavení školy

V roce 2000 byla dokončena celková rekonstrukce školy. Škola získala nové prostory pro výuku – nové učebny, moderní tělocvičnu a prostory pro výuku odborných předmětů.

Vybavení tříd

Třídy byly během rekonstrukce školy vybaveny novým školním nábytkem, pro integrované žáky jsou k dispozici polohovací lavice, pracovní stoly pro PC. Ve všech třídách jsou vkusné koberce, sedací odpočinkové zóny – sedací kouty a sedací vaky a na stěnách byla instalována netradiční dětská výzdoba, nástěnkové plochy a nové tabule – třídní učitelé preferují tabule bílo-zelené pro psaní křídou a zároveň fixem a dle finančních podmínek je v zájmu vedení školy postupně dovybavit všechny třídy interaktivními tabulemi, které jsou velmi přínosné při výuce. V současné době máme ve škole celkem 7 tříd s interaktivními tabulemi (učebny PC, SpCH2, PrŠ dvouletá, 4. tř., 3. tř., třída ZŠ speciální, učebna Přípravné třídy).

Třída ZŠ speciální

Tato speciální učebna patří k našim nejlépe vybaveným třídám ve škole. Prostory pro žáky speciální třídy tvoří tři samostatné učebny. Hlavní prostory patří učebně s interaktivní tabulí, PC, kuličkovým bazénem, a polohovacími vaky. Druhá učebna – psychorelaxační místnost Snoezelen s vodní postelí, masážním stolem a olejovými projektory je využívána nejen žáky s největší mírou podpůrných opatření, ale i žáky, kteří jsou v péči školní psycholožky. Třetí učebna je určena pro cvičení a rehabilitaci žáků speciální třídy – je vybavena polohovacími tvary, cyklistickým trenažérem, žebřinami, houpačkou. Součástí třídy je i léčebný přístroj – posturomed, který se skládá z labilní čtvercové nášlapné plochy a dvěma brzdami. Cílem cvičení na posturomedu je dosažení kvalitní koordinace všech svalových skupin, které zajišťují stabilitu stoje a balanci. Tím se zlepšuje stabilita kloubů, funkční poruchy držení těla. Posturomed pomáhá především zlepšovat celkové držení těla, účinně aktivuje hluboký stabilizační systém, vyrovnává svalovou dysbalanci, zlešuje celkově stabilitu a svalovou koordinaci).

Počítačové vybavení

V současné době disponuje škola jednou počítačovou učebnou vybavenou 11 počítači Pentium(R) Dual-Core CPU E6700 @ 3.20GHz a LCD monitory 22“. Operační systém všech počítačů učebny je Microsoft Windows 7 Professional. Všechny pracovní stanice využívají Microsoft Office Standard 2010, antivirový program NOD32 a přístup na Internet bez datového limitu. Žákovské stanice mají omezení přístupu na stránky s erotickým obsahem. Učebna je doplněna interaktivní tabulí a dataprojektorem. Speciální počítačový nábytek pro jednotlivé stanice, výškově stavitelné židle a stínící žaluzie v oknech splňují potřebné hygienické a ergonomické požadavky této učebny. Pro výukové potřeby je na všech stanicích naistalován výukový SW, který vyhovuje žákům této školy. Třída ZŠ speciální je vybavena speciálním vybavením ICT. Pracovní stanici tvoří dotykový LCD monitor, trackball a velkoplošná klávesnice. SW tvoří speciální výukové programy spolu s OS Windows XP Professional.

 

Odborná pracovna pro výuku přírodovědných předmětů (kapacita 14 žáků)

Pracovna je určena pro výuku přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie. Tato odborná učebna je vybavena novým nábytkem a moderními a názornými vyučovacími pomůckami. Pracovna je využívána zejména při výuce v ZŠ praktické a žáky, kteří jsou vzděláváni dle IVP podle ŠVP běžné ZŠ.

Cvičná kuchyň a pracovna rodinné výchovy (kapacita 14 žáků)

Odborná učebna pro výuku vaření má 2 samostatné kuchyňské linky, 2 sporáky (v současné době byl jeden starší sporák nahrazen moderním elektrickým sporákem se sklokeramickou deskou a multifunkční troubou), ledničku, mikrovlnnou troubu a nové vybavení kuchyňských linek, které průběžně dle finančních možností školy doplňujeme moderními elektrickými spotřebiči a pomůckami. Součástí prostorné kuchyně je jídelní stůl pro výuku stolování. Prostory cvičné kuchyně využívají žáci celé školy při výuce pracovních činností, při mimoškolních a projektových aktivitách. Nejvíce je využívána žáky Praktické školy dvouleté, kteří se zde scházejí pravidelně jedenkrát týdně 4 hodiny při vaření.

Hudebna (kapacita 14 žáků)

Je netradičně zařízena v půdní vestavbě školy. Je vybavena dostatečným množstvím pomůcek k výuce (nástroje Orffova instrumentáře, klavír, varhany, senzorická tabule, CD přehrávač).

Výtvarná pracovna (kapacita 14 žáků)

V půdních prostorách školy je  vybudovaná výtvarná pracovna, která má dostatečný prostor pro výtvarnou práci. Pracovna je využívána i v hodinách pracovních činností zejména pro výuku rukodělných činností – košíkářství, drátování a keramické práce na střední škole. Součástí prostorné pracovny je keramická dílna s keramickou pecí, hrnčířským kruhem, válcovacím stolem a tiskařským lisem. Součástí výtvarné pracovny je i nově a nově zrekonstruovaná malá košíkářská dílna. Kabinet výtvarné výchovy je umístěn odděleně do jiné místnosti.

Dílna

Učebna pro výuku pracovních činností – kovodílna a dřevodílna je vybavena účelným nábytkem, pracovními stoly a skříněmi. Sousední místností je sklad materiálu a přípravna pro učitele. disponuje dostatečným množstvím materiálu a nářadí, V současné době díky Výzvě 57 budeme dovybavovat prostory dílen novými pracovními pomůckami a pracovním nářadím.

Tělocvična a školní hřiště

Tělocvična má umělohmotný povrch, nové šatny a sociální zařízení. Její součástí je rehabilitační pracovna pro canisterapii a nářaďovna. Tělocvična je dostatečně vybavena nářadím a pomůckami a zcela vyhovuje hygienickým normám. Venkovní školní hřiště je po rekonstrukci (2003) – antukový povrch, který byl pro naše děti zcela nevhodný, byl nahrazen umělou trávou. Přestože povrch od té doby již nedosahuje takových kvalit, je stále využíván žáky školy za příznivých povětrnostních podmínek v hodinách tělesné výchovy, ve velkou přestávku a při mimoškolních aktivitách ŠD a zájmových kroužků.

Školní družina

Ve škole pracují dvě oddělení školní družiny. Vzhledem k narůstající kapacitě školy jsou prostory obou školních družin využívány v dopoledních hodinách pro výuku žáků základní školy praktické. Součástí prostor školní družiny je od letošního školního roku i využití atria, tím se prostor pro školní družinu otevřel a samozřejmě i zvětšil. Netradiční vybavení nábytkem ve školní družině plně vyhovuje vybavení třídy a naopak působí tento školní prostor zcela netradičně a originálně pro výuku na prvním stupni. Dětem i rodičům se velmi líbí. Dětské koutky pro relaxaci a netradiční způsob výuky jsou vybaveny kobercem, sedací soupravou, stolním fotbálkem, koši pro basketbal, vhodným dětským nábytkem a dostatečným množstvím stavebnic a her.