Skip to content

RAMPS-VIP III


Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště, které je financované v rámci projektu RAMPS – VIP III.(Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb - Vzdělávání - Informace - Poradenství III) Projekt je realizován v rámci realizace projektu č. CZ 1.07/4.1.00/33.0001 – „Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – Vzdělávání – Informace – Poradenství III“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle Opatření vydaného na základě zmocnění ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 3228/2009-46/462 ze dne 30. 6. 2009 a dále v souladu s ustanovením § 76 – 77 Zákoníku práce.

Školní speciální pedagog - Mgr. Miluše Juráňová

Školní psycholog - Mgr. Marcela Prvá