Skip to content

RŠPP – VIP II


Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště, které je financované v rámci projektu RŠPP - VIP II. Projekt je realizován v rámci realizace projektu č. CZ 1.07/4.1.00/06.0009 - "Rozvoj školních poradenských pracovišť - Vzdělávání - Informace - Poradenství II" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle Opatření vydaného na základě zmocnění ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 3228/2009-46/462 ze dne 30. 6. 2009 a dále v souladu s ustanovením § 76 - 77 Zákoníku práce.

Díky tomuto projektu působí na naší škole školní speciální pedagog a školní psycholog.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


VIP kariéra II - Canisterapie - dohoda (formulář)

VIP kariéra II - Generální souhlas rodičů (formulář)

VIP kariéra II - Individuální souhlas rodičů (formulář)

VIP kariéra II - Krizový plán

VIP kariéra II - Hodnotící zpráva

VIP kariéra II - Hodnocení školního pracoviště - 2009

Revize - koncepce Školního poradenského pracoviště


VIP kariéra II.