Skip to content

Zatím co na prvním stupni naší školy chodil v úterý 5. prosince Mikuláš a rozdával hodným dětem balíčky, na druhém stupni probíhala beseda s poručicí Mgr. Lenkou Vankovou na téma „Kyberšikana a právní vědomí“. ...continue reading "Jak může být kyberprostor nebezpečný?"

Ve dnech 22. – 23. 11. 2023 se konalo v Hradci Králové mistrovství České republiky ve stolním tenise žáků speciálních škol. Akci organizoval Český svaz mentálně postižených sportovců.
...continue reading "ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY JSOU MISTŘI REPUBLIKY!"

Pod heslem : „ Sportu zdar a florbalu zvlášť “ , nastoupila v tělocvičně naší školy proti sobě florbalová družstva žáků z několika škol našeho okresu. ...continue reading "Florbalový turnaj – okresní kolo 1.12.2023"

Dne 16. 11. 2023 se žáci 4. – 9. třídy, SPCH, PRJ zúčastnili přednášky vzdělávacího programu Tonda obal na cestách, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. ...continue reading "TŘÍDÍME ODPAD S TONDOU OBALEM"