Skip to content

Nabídka pronájmu

Nabízíme pronájem tělocvičny v odpoledních, večerních i víkendových hodinách včetně sociálních zařízení a šaten za účelem sportovních a kulturních činností. Celková cena za pronájem tělocvičny činí od 1. 9. 2022 300,- Kč za hodinu, případně 330,- Kč s využitím sprch.

Bližší informace obdržíte na tel. číslech 581 773 766, 733 171 806.

https://www.zslipnik.cz/verejnosti-a-mediim/pronajem-telocvicny/