Skip to content

Kontaktní informace

Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola
Lipník nad Bečvou, Osecká 301
Adresa školy:Osecká 301/2, 751 31 Lipník nad Bečvou, QR kód
GPS:49°31'34.979"N, 17°34'57.846"E, mapa
IČ:61985953
IZO:600027058
Telefon a fax:581773766, 733 171 806
E-mail:zslipnik@zslipnik.cz
Web:http://www.zslipnik.cz
Datová schránka:zamfc63
Bankovní spojení:19-4273450267/0100 (KB)
Právní forma:Příspěvková organizace od 1. 1. 1995
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Školský rejstřík:Poslední aktualizace 1. 9. 2019
Ředitel školy:Mgr. Kamil Zemánek
Statutární zástupce:Mgr. Jana Mádrová
Ekonomický úsek:Petra Labská

Přehled hlavní činnosti školy (dle zřizovací listiny):

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

  • mateřská škola
  • základní škola
  • střední škola
  • školní družina
  • školní jídelna - výdejna

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Zařízení školního stravování je zřízeno také pro závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.