Stránky

Den otevřených dveří

Lipenští žáci sportují

Žáci SŠ a ZŠ Osecká 301 v Lipníku n. B., se již čtvrtým rokem úspěšně zapojují do sportovních soutěží pořádaných Českým svazem mentálně postižených sportovců.

Zobrazit celý článek »

Den se zvířátky v Ekolandu

Ve středu 21. 9. 2016 jsme prožili příjemné dopoledne se zvířátky v Ekolandu v zahradách u Škrabalky. Děti si vyzkoušely krmení oveček, viděly výcvik ovčáckého psa v ovládání stáda ovcí. Děti si sebou odnesly nejen příjemné zážitky, ale také vlastnoručně namalovaný sádrový odlitek.

Zobrazit celý článek »

Zdravé svačinky a vitamíny

Pravdivost výroků „Mléko ničím nenahradíš!“ a „ Jezte vitamíny, jsou zdravé!“ si mají možnost ověřit již několik let žáci naší školy.

Zobrazit celý článek »

Žáci se ve škole nenudí

V době svého volného času mají naši žáci možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti v široké oblasti svého zájmu.

Naše škola jim každoročně nabízí navštěvovat zájmové kroužky, které začínají již v říjnu tohoto školního roku.

Zobrazit celý článek »