Skip to content

V pátek 16. listopadu jsme navštívili dílny ve firmě NOE v Lipníku nad Bečvou. Látkové hračky a kostýmy tu vyrábějí už od roku 1993, tedy 25 let. Zajímalo nás, jak pracují návrhářky střihačky, šičky, švadleny. ...continue reading "Návštěva v NOE"

Od začátku školního roku 2018/2019 si děti z přípravné třídy v rámci pracovních činností velmi oblíbily vaření. Každý týden si vyrobíme s malými „kuchtíky“ v hodině vaření nějakou „dobrůtku“. ...continue reading "Vaření malých „kuchtíků“ z naší přípravné třídy"

FESTIVAL MALÝCH SCÉNICKÝCH FOREM PRO ŽÁKY PRAKTICKÝCH ŠKOL
- 6. listopadu 2018 kulturní dům Rubín BRNO

Poděkování p. Kremplové, maminky žáka Matěje Krempla

V úterý 7. listopadu 2018 jsem měla možnost zhlédnout v Brně v kulturním domě Rubín, druhý ročník festivalu konaný pro Praktické školy dvouleté a jednoleté, s příznačným názvem ,,SETKÁNÍ“.
Festivalu se zúčastnila i naše střední praktická škola Osecká 301 a skvěle nás reprezentovalo pět chlapců. Kluci si připravili zpívanou scénku, v rolích policisty, muzikanta, kominíka, horolezce, kosmonauta a jednu roli si střihla i paní asistentka Alena Kunovská jako zahradník. Celá scénka byla skvěle připravená díky paní asistentce Lucce Tomkové, která vede na naší škole dramatický kroužek.
Zázemí v kulturním domě bylo úžasné. Bylo připraveno občerstvení, mladí herci měli k dispozici vlastní šatnu a díky tomu se cítili jako skuteční profesionálové.
Setkání se účastnilo celkem šest škol z Brna, Znojma, Mikulova, Březejce, Boskovic a my z Lipníka nad Bečvou. Žáci ze sebe vydali vše, svá představení si moc užili a odborná porota měla velmi těžký úkol. Po závěrečném hodnocení se vítězi stali všichni a obdrželi diplomy a malé upomínkové předměty. Věřím, že všem organizátorům, speciálním pedagogům a asistentům byla velkou odměnou nefalšovaná radost jejich svěřenců.
Závěr patřil diskotéce, kde mohli studenti navázat nová přátelství a naplnit tak název festivalu – Setkání.
Chci tímto moc poděkovat Lucii Tomkové za zápal a nadšení, který věnuje své práci, naší paní asistentce Aleně Kunovské za úžasně zvládnutou roli a zato, že ji máme a v neposlední řadě paní ředitelce Miluši Juráňové, že mi umožnila jako mamince jednoho z chlapců být u této báječné akce.

Setkání

Žáci SŠ a ZŠ Osecká 301 v Lipníku  nad Bečvou  nebojují jen za školními lavicemi, ale i na různých sportovních turnajích. Již pátým rokem se úspěšně zapojují do sportovních soutěží pořádaných Českým svazem mentálně postižených sportovců. ...continue reading "Sportovní úspěchy žáků"