Skip to content

Den Země

22. dubna si připomínáme „Den Země“, světový svátek životního prostředí, který slaví téměř miliarda lidí na celé naší planetě. Jeho účelem je vést děti k odpovědnému vztahu vůči životnímu prostředí a vytvářet u nich pozitivní zkušenosti z kontaktu s přírodou.

 Mezinárodní „ Den Země" jsme oslavili již tradičně projektovým dnem ve čtvrtek 18. dubna 2024. Mladší žáci z 1., 2. a 3. třídy naší školy si procvičili a upevnili zásady třídění odpadů. Zabývali se hlavními úkoly při ochraně přírody a s nově nabytými poznatky se vypravili na procházku po okolí Lipníka.  Při procházce po městě zdokumentovali umístění kontejnerů na tříděný odpad a sami si třídění vyzkoušeli.

Starší žáci podnikli výšlap na hrad Helfštýn. Cestou přes chráněnou krajinnou oblast Škrabalka pozorovali jarní přírodu, učili se určovat léčivky. Seznámili se s živočichy a rostlinami, které se zde vyskytují.

I když nám počasí příliš nepřálo, dopoledne prožité v přírodě jsme si všichni řádně užili.

Mgr. Zdenka Dohnalová

Napsat komentář