Skip to content

Na naší střední škole jsou žáci, kteří se vzdělávají na praktické škole dvouleté a jednoleté. Od počátku školního roku pilně pracujeme v odborných předmětech: lidová řemesla – netradiční, lidová řemesla – keramika, ruční práce, vaření, rodinná výchova, práce v domácnosti, základy lidových řemesel, pomocné práce ve stravování.  ...continue reading "Celý školní rok se na střední něco děje!"

Dne 30. května 2024 se na naší škole uskutečnil projektový den s názvem „Paralympijský školní den“ (dále jen PŠD), který pro nás připravilo Centrum aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o jednodenní vzdělávací program s cílem seznámit žáky a pedagogické pracovníky s problematikou osob se speciálními potřebami, s možnostmi jejich aktivního trávení volného času a získat pozitivní vztah ke sportu osob s postižením. ...continue reading "Paralympijský školní den"

V úterý 21. května se žáci druhého stupně naší ZŠ zapojili do „Preventivního programu pro rovné příležitosti pro žáky“. Aktivity vedly příjemné mladé lektorky Hanka a Šárka z olomouckého Sdružení D, z. ú. Interaktivní cvičení byla zaměřená na sebepoznání, přijetí sebe sama i podporující přijetí individuality ostatních spolužáků. Zkoumali jsme, jaké jsou naše silné stránky, v čem jsme odlišní, originální, a co máme naopak společného, co nás propojuje s ostatními.

...continue reading "DEN PRIMÁRNÍ PREVENCE"