Skip to content

Dětský karneval, školní družiny v I. oddělení

V měsíci únoru v rámci školní družiny proběhl dětský karneval. V tento den se
slavnostně vyzdobená třída proměnila v místo, kde se setkala celá řada
různorodých postaviček, měli jsme tedy co obdivovat.
Po společné promenádě po třídě se jednotlivé masky představily. Poté začal
program plný písníček, tanečků a zábavného soutěžení. Každá disciplína byla
odměněna drobnou sladkostí a velikým potleskem. Tento zábavný den si žáci
společně užili s radostí a úsměvem na tváři.

vych. Bc. Jana Lošťáková