Skip to content

Mikuláš 2023

Jako každoročně, tak i letos všechny děti na prvním stupni základní školy, děti speciálních tříd a mateřské školky netrpělivě očekávaly návštěvu Mikuláše, andílka a čertovských pekelníků. 

V úterý 5. prosince úderem osmé hodiny dopolední se „nebesa otevřela“ a svatý Mikuláš se s krásným andělem a 2 čerty vydali na každoroční pouť. Svatý Mikuláš děti pozdravil a promlouval k nim laskavým hlasem o tom, jak jsou poslušné a šikovné a jak dělají všem velkým lidem radost. A pak přišla na řadu Kniha hříchů. Ukáplo sice i několik málo dětských slziček, děti slíbily, že se polepší, tak Mikuláš čertům děti nevydal.

Všechno dobře dopadlo, Mikuláš s andělem rozdali dětem balíčky sladkostí, děti jim za odměnu zazpívaly či zarecitovaly a pak se všichni rozloučili.

Mgr. Horáková Petra