Skip to content

INFORMACE PRO ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O STANOVENÝCH HYGIENICKÝCH A PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH PRAVIDLECH PLATNÝCH OD 1. ZÁŘÍ 2021:

 MŠMT vydalo dne 17. 8. 2021 SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ („MANUÁL“),

který vychází z Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19.

V souladu s  Manuálem MŠMT ředitelka školy vydává pravidla platná v naší škole:

...continue reading ""