Skip to content

ÚSPĚCH KLAPEK ZE ŠIKOVNÝCH TLAPEK

Stoprocentní úspěšnost zaznamenali žáci naší školy! Naše radost nebere konce…

Do výtvarné soutěže, vyhlášené pořadateli festivalu studentských filmů Pod Nebesy, jsme zaslali tři vybrané filmové klapky. Sešlo se celkem 37 prací ze základních škol z Lipníku n. B. i okolních obcí a ve zvláštní kategorii i ze ZUŠek Lipník n. B. a Hranice. A v této úctyhodné konkurenci všechny tři naše klapky vybrala odborná porota na první tři místa!!!

V nejmladší kategorii 1.–3. tříd ZŠ se umístila na krásném 2. místě pohádková klapka Gábinky Janíkové z 2. třídy.

V kategorii 4.–6. tříd ZŠ se na stejně krásném 2. místě umístila 3D pavučinková klapka Pavla Vykopala ze 6. třídy.

TRAMTADADÁÁÁ! V kategorii 7.–9. tříd ZŠ zvítězila retro klapka s drátkovým pavoučkem kolektivu dívek 7. a 9. třídy.

Za všechny tvůrce převzala ocenění za mohutného potlesku všech zúčastněných paní učitelka Kotlárová v programu festivalu Pod Nebesy v meditační zahradě v sobotu 22. června večer.

Všem oceněným upřímně blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Za skvělý přístup, nasazení, trpělivost a kreativitu patří velký dík také všem paním učitelkám: Kateřině Kotlárové, Táně Peterkové, Romaně Zedkové, Pavle Stiborkové a Renátě Kratochvílové.

 Blanka Prudilová

Fotografie v příloze z archivu školy

Napsat komentář