Skip to content

Závěrečné zkoušky na naší střední škole

Ve dnech 3. června a 11. června na střední škole praktické proběhly závěrečné zkoušky. V pondělí 3. června byla závěrečná zkouška praktická.  Brian, žák 2. ročníku praktické školy dvouleté, vykonal závěrečnou zkoušku z předmětu Vaření. Žáci praktické školy jednoleté, Matěj a Jan, vykonali závěrečnou zkoušku z předmětu Pomocné práce ve stravování. Jednotliví žáci připravili pokrm, který závěrem společně servírovali jako obědové menu. Polévka bramborová se zeleninou, zapečené těstoviny a moučník tvarohové řezy s jablky. Jídlo i zákusek byl výborný a na pěkně prostřeném stole nám všem chutnalo.

Druhá část závěrečné zkoušky se konala 11. června, zkouška byla teoretická. Žáci měli při ústní zkoušce prokázat své znalosti, které nabyli během studia. Po týdenním volnu tzv. „svatém týdnu“ předstoupili před zkušební komisi. Všichni tři byli výborně připraveni.  Po vykonání této zkoušky žáci obdrželi „ Vysvědčení o závěrečné zkoušce „.

Ke zdárnému ukončení studia jim blahopřejeme. Přejeme našim absolventům hodně zdraví a splněná přání do budoucna.

Mgr. Taťána Peterková

Napsat komentář