Skip to content

ŠŤASTNÉ A VESELÉ PRÁZDNINY!

Už zase? Vždyť je to sotva mžik, co jsme plni očekávání zahájili školní rok 2023/2024. A už se s ním loučíme při závěrečné akademii naší školy…

Konala se ve středu 26. června v tělocvičně naší školy.

V programu akademie, který byl opět pestrý i dojemný, jsme ukázali, co jsme se za rok naučili: tančilo se, zpívalo, recitovalo, bubnovalo… dokonce jsme se „osvěžili u bazénu“, když nám „akvabely“ ze 4.a 5. třídy pod vedením Mgr. Kateřiny Kotlárové předvedly vtipnou choreografii synchronizovaného plavání. Na sucho, ale přesvědčivě.

Poděkování patří i dalším pedagogům, kteří se na pestrém programu naší akademie podíleli: Bc. Janě Krejčí za večerníčkovské vystoupení dětí z MŠ, Bc. Janě Lošťákové za taneční vystoupení Super holek ze ŠD, Mgr. Magdě Zárubové za recitační pásmo s pohybem žáků 2. a 1. třídy, Mgr. Jindřišce Gaďourkové za pěvecké i bubenické vystoupení žáků 4. a 5. třídy, Mgr. Blance Prudilové za spojené pěvecké a taneční vystoupení s hrou na boomwakers a perkuse žáků 6., 2. a 1. třídy a dětí ze speciálních tříd a v neposlední řadě Mgr. Vítu Valterovi za parkourovou exhibici vybraných chlapců naší školy.

Pohádková patronka našeho města Tilinka přišla, aby budoucím prvňáčkům z „duhové“ MŠ předala šerpy, duhová vysvědčení a trochu toho vílího čarování.

Také se oceňovalo. A letos opravdu hojně! Třídní učitelé předali pochvaly a poděkování nejúspěšnějším žákům svých tříd nejen za výbornou školní práci, ale také za posílení dobrého jména naší školy krásnými úspěchy ve vědomostních, sportovních i dovednostních soutěžích.

Hrdě a s velkou radostí předaly krásné ceny naše paní učitelky výtvarné výchovy a pracovních činností „šikovným tlapkám“, jak je popsáno v příspěvku ÚSPĚCH KLAPEK ZE ŠIKOVNÝCH TLAPEK

Ještě jedno speciální ocenění (a pomyslný titul „Kamzík roku“) bylo předáno všem žákům, kteří překonali sami sebe při školním výletě do Pulčinských skal, jak se můžete dočíst v příspěvku DECHBEROUCÍ PULČINY PRO KLUKY I HOLČINY Získali tak diplom a sladkost, ale především obdiv a bouřlivý potlesk zaplněné tělocvičny.

Také byli oceněni nejlepší „sběrači“ – ve sběru papíru i plastových vršků opakovaně zvítězil v obou kategoriích nejpilnější ochránce naší planety Daniel Hotěk z Praktické školy jednoleté.

Loučení deváťáků bylo opět dojemné. Nejedno oko zvlhlo při závěrečné krátké řeči, poděkování všem pedagogům za celou školní docházku a předání růží (ženám) a ananasů (mužům) za zvuku písně TIME TO SAY GOODBYE. Všichni žáci se dostali na učňovské obory, a tak je „vypouštíme“ z našeho školního hnízda do světa s nadějí, že nám za pár let přinesou ukázat své výuční listy budoucí zahradnice, tesař, instalatér, zedník, kadeřnice a výrobce dřevěného nábytku.

Konec akademie ozdobil vlídným slovem náš pan ředitel Mgr. Kamil Zemánek a závěrečné Tilinčino přání „Hodně štěstí, hodně zdraví, ať vás škola stále baví!“ zalétlo ke všem dětem i pedagogům.

Tak si všichni odpočiňme, posbírejme krásné prázdninové zážitky a obnovme síly. Budeme je v září potřebovat.

Mgr. Blanka Prudilová

Napsat komentář