Skip to content

Škola v přírodě

Pobytu v přírodě ve dnech 20. 9. - 24. 9. 2010 se zúčastnilo 35 dětí naší školy a 6 vyučujících. Pobyt proběhl za slunečného počasí v krásném prostředí Moravského krasu v ubytovacím zařízení "Vyhlídka".

Celý pobyt byl vyvrcholením roční práce na projektu "Ochránci" a jeho náplní byly aktivity k potlačení agrese, techniky a dovednosti z oblasti OSV, budování mezilidských vztahů, hodnotové aktivity, nácvik asertivity a kooperace. Děti se naučily pracovat ve skupině a pro skupinu, zvládat zátěžové situace, jednat s rozmyslem, domýšlet důsledky svého chování. Zkusily tíhu odpovědnosti za sebe i jiné, slabší a mladší kamarády. V duchu výchovy proti vandalismu byly vedeny také hry v přírodě, výšlapy do okolí s poznáváním přírodní rezervace i prostředí Drahanské vysočiny. Velmi se nám osvědčila technika "koučování", kdy starší děti vedly ty mladší k samostatnosti a řešení úkolů, byly jim rádci a ochránci. Velmi významná byla taky přítomnost školního psychologa, jeho intervence v problémových situacích přispěla ke zklidnění atmosféry pobytu i vysvětlení chyb, kterých se děti dopouštěly a jejich pochopení. Tímto byl vytvořen základ uvědomělého chování dětí, které budeme rozvíjet v další preventivní práce ve škole. "Pobytovka" měla velký úspěch u dětí, byla hodnocena kladně i rodiči a vyučujícími a po skončení pobytu byla dětem rozdána CD s fotografiemi všech akcí a zážitků.

no images were found