Skip to content

Projektový den „Ostrov“

V úterý 5.11.2019 měli žáci naší školy vyrazit na výlet do Brna, kde by se část žáků zúčastnila exkurze na Špilberku a část žáků by hrála v divadelním představením. Bohužel se ale na poslední chvíli porouchal autobus, a tak žáci přišli v úterý do školy bez školních pomůcek natěšení na společné dobrodružství. Celou situaci však zachránil Projektový den s názvem „Ostrov“, který byl zaměřený na prevenci šikany a zdravého klimatu ve třídách. Každá třída se tak na jeden den stala posádkou, která spolu s kapitánem (třídním učitelem) ztroskotala na pustém ostrově a měla za úkol splnit nejrůznější aktivity. Cílem bylo poukázat na to, že každý umí něco jiného a každý člen ostrova je pro ostatní a pro jejich přežití důležitý. Žáky nejvíce bavilo vymýšlení indiánských přezdívek či hraní ponorkové nemoci, ve které měli předvádět různé emoce a pocity a ostatní spolužáci hádali, co vyjadřují. Na závěr vytvořili loď či balón, který je dostal z pustého ostrova zpátky domů.

Mgr. Daniela Kramplová, školní metodik prevence