Skip to content

DEN PRIMÁRNÍ PREVENCE

V úterý 21. května se žáci druhého stupně naší ZŠ zapojili do „Preventivního programu pro rovné příležitosti pro žáky“. Aktivity vedly příjemné mladé lektorky Hanka a Šárka z olomouckého Sdružení D, z. ú. Interaktivní cvičení byla zaměřená na sebepoznání, přijetí sebe sama i podporující přijetí individuality ostatních spolužáků. Zkoumali jsme, jaké jsou naše silné stránky, v čem jsme odlišní, originální, a co máme naopak společného, co nás propojuje s ostatními.

V rámci programů s názvy „Zase já?“ (6. a 7. třída) a „Povolené uvolnění“ (8. a 9. třída) jsme se učili řešit krizové situace a problémy, vštěpovali si, že je nejlepší jim předcházet, a osvojovali si respektující chování a empatii.

Při zajímavých aktivitách jsme přemýšleli každý sám za sebe, ale také jsme plnili úkoly v rámci týmové spolupráce. „Jde o to, abychom se dobře poznali navzájem a naučili se i leccos o sobě. Abychom si osvojili dovednosti spolupráce v kolektivu, uměli přijmout jinakost a v neposlední řadě se dobře bavili,“ popisuje školní metodička prevence Renáta Kratochvílová.

A to se povedlo. Navíc jsme se poznali zase trochu jinak než při školní práci a strávili jsme spolu hezký čas. Velmi za to děkujeme Sdružení D, z. ú., z Olomouce, které pro nás projekt připravilo, a Místnímu akčnímu plánu rozvoje vzdělávání IV pro ORP Lipník nad Bečvou, který projekt zafinancoval.

My už víme, že za dobré věci se poděkovat má.

                                                                                                Blanka Prudilová

 

 

Napsat komentář