Skip to content

Lidová řemesla – prezentace žáků

Výstava výrobků , které vznikají v hodinách pracovního vyučování, výtvarné výchovy i v zájmových kroužcích prezentuje úspěchy našich žáků, jejich zručnost a zejména zájem o tuto práci. Žáci využívají vybavenou odbornou pracovnu se zaměřením na keramickou výrobu a jiné techniky.

O výrobky našich žáků zejména z oblasti keramiky, košíkářství, drátování, šustí a různých již zapomenutých výtvarných technik je velký zájem především na vánočních trzích, na prodejních akcích na Helfštýně a v prostorách školy.

Vzhledem ke zručnosti našich žáků lze předpokládat i jejich dobré pracovní zařazení .  Od školního roku 2011-2012 otvíráme Praktickou školu dvouletou se zaměřením na lidová řemesla pro absolventy základní školy speciální a základní školy praktické. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy v průběhu měsíce ledna 2011.

no images were found