Skip to content

Konec školního roku na praktické škole

Závěr školního roku na naší praktické škole bývá ve znamení závěrečných zkoušek. Letos tomu také tak bylo. Než nadešel měsíc červen, žáci 2. ročníku praktické školy dvouleté absolvovali v květnu povinnou praxi, která nám byla umožněna v sadě Zemědělského družstva „Podhradí“ Týn nad Bečvou, na pracovišti v Lipníku nad Bečvou. Praxe se žákům líbila a byli rádi, že zaměnili školní lavice za práci v přírodě. V sadě vystřihovali nevhodné výhony na jabloních, dělali jarní sestřih stromků. V červnu zakončilo studium 7 žáků na praktické škole. V pondělí 5. června tito žáci přišli do školy, aby vykonali praktickou závěrečnou zkoušku z odborného předmětu. Žáci na dvouleté praktické škole vyráběli z keramické hlíny misku na pochutiny. Na jednoleté praktické škole v rámci předmětu ,, pomocné práce ve stravování“ umíchali pomazánku na jednohubky a v předmětu ,, základy lidových řemesel v košíkářství upletli misku z pedigu. Po týdenním volnu se žáci dostavili do školy k závěrečné zkoušce teoretické. Žáci přišli k závěrečné zkoušce připraveni a úspěšně ji všichni složili před zkušební komisí. Předsedou zkušební komise byl pan Dr. Petr Hanák, který k nám dojížděl několik let na závěrečné zkoušky, a letos to bylo již naposledy. Velmi panu PaedDr. Petru Hanákovi,Ph.D. děkujeme za spolupráci, za klidnou a přátelskou atmosféru na zkouškách. Žákům, kteří zakončili studium, přejeme v životě hodně zdraví a šanci zařadit se mezi ostatní, ať již v chráněných dílnách, či pomáhajících organizacích.

Mgr. Taťána Peterková