Skip to content

TROCHA VZRUCHU V SOUTĚŽNÍM DUCHU

Konec školního roku v naší škole proběhl tradičně ve znamení měření sil, dovedností a vědomostí našich žáků.

V dopravní soutěži jsme opět prověřili své znalosti pravidel bezpečnosti silničního provozu i cyklistické dovednosti. V pátek 19.května v rámci akce „Bezpečnost na kole“ se konalo školní kolo pro žáky 4.–9. třídy. Ve škole si děti formou dopravních testů zopakovaly své teoretické znalosti a následně si projely na kole překážkovou dráhu na stadionu. Nejmenší žáci 1.–3. třídy navštívili místní dopravní hřiště, kde si hravou formou a jízdou na koloběžkách zopakovali základní pravidla BESIP a dopravní značky.

O týden později ve čtvrtek 25. května se ti nejúspěšnější zúčastnili okresního kola v Přerově. „V konkurenci reprezentantů podobného typu škol z Přerova, Kojetína, Hranic a Prostějova se v kategorii dívek podařilo naší žákyni Valentině Ždanovové obsadit pěkné druhé místo,“ chválí učitel Vít Koláček.

Ve středu 14. června odcestoval výběr našich nejlepších žáků základní školy do Přerova na vědomostní soutěže. Pro děti prvních, druhých a třetích tříd to byl „Zvídavý Neználek“. Spolu s našimi dětmi se soutěže účastnila družstva ze škol v Přerově, Hranicích a Prostějově.

Za nás soutěžili Natálie Kršáková (1. ročník), Michael Mirga (2. ročník) a Natálie Grundzová (3. ročník) v disciplínách jako skládání dominových kostek, finanční gramotnost, znalost ovoce, zeleniny a zvířecích rodin, čtení s porozuměním atd. V konkurenci dalších tří škol naši nejmladší školáci vybojovali krásné druhé místo.

Ve stejnou dobu žáci 4.–8. ročníku změřili své síly s vrstevníky z Přerova, Hranic, Prostějova a Kojetína v soutěžích „Moudrá sova“ (český jazyk) a „Bystrá liška“ (matematika). Reprezentovali nás Nella Mirgová (4. ročník), Tereza Janová (5. ročník), Ivan Jano (7. ročník) a Tamara Halušková (8. ročník). Máme radost, že všichni naši žáci se umístili do třetího místa. Nejlepšího možného výsledku dosáhl Ivan Jano, který ve své kategorii zvítězil v obou soutěžích.

Upřímně blahopřejeme všem našim žákům a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Jsme na vás hrdí! O to víc, že dokážeme se ctí obstát v náročné konkurenci škol podobného typu z větších měst.

Blanka Prudilová

Fotografie z archivu školy