Skip to content

Závěrečné zkoušky na střední škole praktické

V červnu na naší střední škole praktické proběhly závěrečné zkoušky.

Po úspěšné praktické zkoušce z lidových řemesel- drátování a keramiky, letos dva naši žáci úspěšně završili po teoretické zkoušce studium a získali osvědčení o absolvování střední školy praktické v oboru Lidová řemesla. Ke zdárnému ukončení studia jim blahopřejeme, přejeme hodně zdraví a také úspěšné vkročeni do života.

Mgr. Táňa Peterková