Skip to content

Učíme děti sociálním dovednostem

Dne 16.5.2019 jsme přivítali na naší škole odborníky ze Sdružení D z Olomouce, které realizuje interaktivní prožitkové programy pro děti. Zaměřili jsme se na oblast prevence rizikového chování. Pro mladší žáky jsme vybrali „Příběh pana Tydýta“ s důrazem na inkluzi, empatii a spolupráci. Pro starší jsme zvolili aktuální téma kyberšikany pod názvem „Neboj se promluvit“. Oba programy byly prezentovány s velkou profesionalitou, s ohledem na věk a mentalitu žáků.  Poučky a memorování zůstaly za dveřmi třídy.

V Příběhu pana Tydýta nebyly děti jen pasivními posluchači, ale spoluvytvářely příběh, zapojovaly se do dění hraním rolí, simulováním modelových situací, zlepšovaly své komunikační schopnosti a dovednosti. Na vlastní kůži si vyzkoušely, jaké je to žít s handicapem. Po počátečních rozpacích a překonání ostychu spolupracovali téměř všichni žáci. Nenásilnou a zábavnou formou tak získaly děti představu o síle přátelství, nutnosti vzájemného respektu, toleranci k odlišnostem, rasové snášenlivosti a pomoci slabším.

Protože děti ve zkoušce empatie a pomoci obstály, představitel Tydýta s nimi „chtěl zůstat“, hračka jim byla věnována. Paní učitelky tak můžou žákům v případě potřeby díky Tydýtovi připomínat, jak a proč se máme k sobě chovat s ohledem na druhé. Zajímavostí je, že představitel Tydýta se šije v lipenské firmě na výrobu hraček NOE.

Program „Neboj se promluvit“ oživil téma v dnešní době bohužel často zmiňované kyberšikany. Žáci byli vtaženi do příběhů ze života mladistvých (alkohol na školní akci, poskytnutí intimního obsahu neznámé osobě a následné nedobrovolné rozšíření na internetu) a pobízeni k vhodným řešením. Na závěr proběhlo shrnutí s poučením o bezpečném chování na internetu.

Oba programy nejenže splnily, ale i předčily naše očekávání. Za realizaci programu tímto děkujeme nejen pracovníkům Sdružení D, ale i MAS Lipník nad Bečvou, která nám, v rámci  Místního Akčního Plánu vzdělávání, uvedené preventivní programy zprostředkovala a zafinancovala.

 

Za SŠ a ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvou Mgr.Marcela Prvá, školní psycholog