Skip to content

Slovo dětmi malované

Tak se jmenuje výtvarná soutěž, pořádaná spolkem Filiánek z Brna. S ilustracemi pověsti Jaroslava Polky se jí zúčastnily děti z naší „duhové mateřinky“.

„Vydejme se společně po stopách minulosti. Zapátrejte v archivech, oprašte staré knihy, vyslechněte si zapomenuté příběhy. Vaším úkolem je přečíst a zpracovat báj, pověst nebo jakýkoliv příběh, který se opírá o historické události ve vašem kraji. Inspiraci můžete najít v knihách se starými českými pověstmi, v kronikách nebo tradovaných příbězích.“ Tak zní zadání soutěžního úkolu.

„Odměna“ – to je název pověsti Jaroslava Polky z knihy Pověsti malého městečka, kterou pro soutěž děti ztvárnily pod vedením paní učitelky Bc. Jany Krejčí. Děti si pověst poslechly, seznámily se s postavou vodníka i ševce Martina a jeho kozlíka Jůly. „Při vycházkách Lipníkem děti pozorovaly potok, na náměstí si prohlédly kašnu a hádaly, ve kterém z domů okolo náměstí asi mohl švec Martin s kozlíkem Jůlou bydlet,“ popisuje paní učitelka. Pověst dětem ukázala, že dobrý skutek bývá odměněn.

Vítězové soutěže budou vyhlášeni až v roce 2022, tak uvidíme. Ale naši malí umělci vlastně vyhráli už tím, že se zúčastnili. Za odměnu si pochutnali na sladkém lízátku. A hlavně se dozvěděli něco zajímavého o svém městě.

Mgr. Blanka Prudilová

Fotografie z archivu školy:

Děti při tvoření v MŠ

Fotografie soutěžních ilustrací:

  1. Gabriela Janíková, 6 let
  2. Jaroslav Gloner, 5 let
  3. Marek Mirga, 6 let
  4. Marika Glonerová, 4 roky
  5. Natálie Kršáková, 6 let