Skip to content

Sladký Halloween

Žáci ZŠ speciální v rámci projektové výuky rozvíjeli svoje dovednosti ve všech vyučovaných předmětech. V odpoledních hodinách se žáci ZŠ bavili tvůrčí činností.