Skip to content

Škola v přírodě 2017

SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301 se v termínu od 9. 10. do 13. 10. 2017 zúčastnila školy v přírodě v Novém Hrozenkově v horském hotelu Permoník.

Do školy v přírodě vyjelo 20 žáků a 4 pedagogičtí pracovníci. Před odjezdem byli všichni žáci poučeni o bezpečnosti a  vhodném chování v objektu školy v přírodě. Cílem tohoto adaptačního pobytu bylo, aby si děti vytvořily nebo utužily přátelské vztahy, naučily se pracovat ve skupině a pro skupinu, zkusily si tíhu odpovědnosti za sebe i jiné, slabší a mladší kamarády. Nemoci a úrazy se nám naštěstí vyhýbaly a všechny děti prožily celý týden bez zdravotních potíží. Jedinou drobnou kaňkou letošní školy v přírodě bylo téměř podzimní deštivé počasí. Přesto děti zažily plno dobrodružství a legrace ve zdravém prostředí přírody. Navštívili jsme muzeum sklářství v Karolince, vyrazili jsme na celodenní výlet na Kohútku, kde cílovou odměnou pro děti byl nadýchaný borůvkový knedlík. Pokud nám počasí přálo, trávili jsme co nejvíce času v přírodě. Když nepřálo, využívali jsme společenské místnosti a hotelovou tělocvičnu, kde žáci plnili úkoly prověřující jejich odvahu, týmovost a vědomosti. Na závěr pobytu byl každý účastník odměněn diplomem, drobnými dárky a sladkou odměnou. Hlady tu nikdo netrpěl, kuchyně byla výtečná a i známí vybíravci jedli s chutí.

Vedoucí: Mgr. Kateřina Zemánková