Skip to content

Projekt „Tréninková pracoviště – sociálně aktivizační služby pro rodiny žáků s těžkým postižením“

Již čtvrtým rokem se scházejí v naší škole maminky a babičky postižených žáků v Klubu rodičů.

Hlavním smyslem našeho klubu je předávání si zkušeností týkajících se problémů s péčí o postižené děti. Při posezení u kávy a občerstvení se kromě povídání věnujeme různým výtvarným technikám, vzdělávacím aktivitám a organizování společných výletů. Klub vytváří přátelskou a otevřenou atmosféru mezi rodiči a školou. V roce 2017 byly hlavní náplní klubu rodičů tyto aktivity: rehabilitačně - terapeutické aktivity v bazální dílně, arteterapie v keramické dílně a výtvarném ateliéru. V rámci projektu nám byl poskytnut grant od města Lipník nad Bečvou. Za finanční obnos jsme nakoupili materiál do výtvarného ateliéru i keramický materiál. Během realizace projektu proběhla dne 20. 12. 2017 ke Dni otevřených dveří v prostorách školy výstava výrobků a výtvarných prací pro širokou veřejnost. Rovněž jsme se zúčastnili se svým stánkem prodejního vánočního jarmarku v Lipníku nad Bečvou, kde jsme nabízeli výrobky vytvořené v rámci projektu, zejména v keramické dílně. Projekt byl určen pro žáky s těžkým tělesným postižením, rodiče a prarodiče těchto žáků a další rodičovskou veřejnost. Velmi děkujeme za poskytnuté finanční prostředky.

Mgr. Taťána Peterková