Skip to content

Abraka muzika 2017

Dne 18. 10. 2017 se uskutečnilo ve školní tělocvičně naší školy vystoupení

interaktivního hudebního divadla ABRAKA MUZIKA, které bylo zaměřeno na primární prevenci negativních sociálně patologických jevů u žáků základních škol, zejména na prevenci drobné kriminality, ale i na závažnější negativní jevy, například na projevy vandalství a agresivity. Děti se zábavnou hudební formou učily rozpoznat a pojmenovat jevy, které jsou v rozporu se společenskou normou, se školním řádem. Všem zúčastněným žákům i pedagogům se podnětné vystoupení hudebního divadla velmi líbilo a bylo oceněno závěrečným bouřlivým potleskem a skandováním.

Mgr. Rostislav Nepustil

školní metodik prevence

Abraka 2017