Skip to content

Paralympijský školní den

Dne 30. května 2024 se na naší škole uskutečnil projektový den s názvem „Paralympijský školní den“ (dále jen PŠD), který pro nás připravilo Centrum aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o jednodenní vzdělávací program s cílem seznámit žáky a pedagogické pracovníky s problematikou osob se speciálními potřebami, s možnostmi jejich aktivního trávení volného času a získat pozitivní vztah ke sportu osob s postižením.

Jak takový Paralympijský den probíhal?

Do programu PŠD bylo zapojeno cca 60 žáků naší školy. Po společném zahájení v tělocvičně naší školy jsme se po skupinách rozešli na stanoviště různého zaměření. Vyzkoušeli jsme si mobilitu na sportovním vozíku, netradiční hry – aktivity zaměřené na rozvoj koordinace, rovnováhy a spolupráce. Síly jsme si změřili také v cílových sportech jako je boccia a curling, které mohou hrát i těžce tělesně postižení lidé. Dále pak simulace zrakového postižení – hra goalball – bez zrakové kontroly s ozvučeným míčem, nácvik chůze s bílou holí po schodech, orientace v prostoru a simulační brýle.

Díky Paralympijskému dni jsme všichni získali mnoho nových poznatků o životě sportovců s handicapem. Tímto bych chtěla všem zúčastněným učitelům i žákům poděkovat za bezproblémový průběh a aktivní přístup na tomto projektu. 

Mgr. Kateřina Zemánková

Napsat komentář