Skip to content

Paralympijský školní den

Projektový den ve škole s názvem „Paralympijský školní den“ je vzdělávací program, který má za cíl seznámit žáky a pedagogické pracovníky s problematikou osob se speciálními potřebami a získat pozitivní vztah ke sportu osob s postižením

Naše skupina složená z žáků 8. a 9. třídy nejdříve absolvovala přednášku a videoprojekci s paralympijskou vítězkou, paní Evou Kacanu. Ta odpověděla žákům na všechny zvídavé otázky, podělila se o zážitky z paralympijských her a také o to, jak to mohou mít lidé s handicapam obtížné v běžném životě.

Dále se naše skupina přesunula do tělocvičny, kde si žáci mohli vyzkoušet různé druhy sportů pro handicapované sportovce. Nejdříve si nasadili černé klapky na oči a zjistili, jak je obtížné pohybovat se bez zrakové kontroly. Poté odehráli utkání v „goalballu“, což je míčová hra pro zrakově postižené s ozvučeným míčem. Dále si zkusili basketbal na vozíku a curling pro tělesně postižené. Poslední stanoviště byla jízda na „handbiku“, což je kolo, na kterém se šlape rukama.

Na závěr jsme celý paralympijský školní den zhodnotili a doplnili žákům informace, které je zajímaly.

 

Mgr. Kamil Zemánek