Skip to content

Oslavy lesa na Floře

V pátek 12. 10. 2012 se 20 vybraných žáků zúčastnilo akce Oslavy lesa na Floře. Na 16 stanovištích si děti vyzkoušely své znalosti stromů, lesní zvěře a jejích stop, poznávaly druhy dřeva, hmyz a brouky žijící v lese, seznámily se s prací lesníků, ochranou lesa i s jeho hospodářským významem. Velmi zajímavá byla i střelba z luku, paintballové pistole, rýžování zlata a ukázky práce řezbářů a sochařů. Pěkným zážitkem byla také pohádka Střední lesnické školy v Hranicích a jejich koncert lesních rohů.

Po skončení této akce jsme navštívili s deváťáky podzimní výstavu ovoce a zeleniny OLIMA,kde jsme obdivovali výpěstky ovocnářů a zahrádkářů našeho kraje a také výrobky kuchařů a pekařů z učilišť, na která se zanedlouho budeme  hlásit.
 
Přes velkou zimu jsme si tuto akci užili a těšíme se na příští ročník.