Skip to content

Mikuláš 2019

Jako každoročně, tak i letos všechny děti na prvním stupni základní školy, děti speciálních tříd a poprvé i maloškové naší speciální mateřské školky netrpělivě očekávali návštěvu Mikuláše, andílka a čertovských pekelníků. V pátek 6. prosince úderem desáté hodiny dopolední se „nebesa otevřela“ a svatý Mikuláš se s krásným andělem vydali na každoroční pouť. Umounění čerti již čekali a přidali se do průvodu za Mikuláše. Svatý Mikuláš děti pozdravil a promlouval k nim laskavým hlasem o tom, jak jsou poslušné a šikovné a jak dělají všem velkým lidem radost. A pak přišla na řadu Kniha hříchů. Čerti si chystali pytel, brousili si zuby a mnuli si ruce umolousané od pekelného mouru. Nemohli se dočkat, až budou moci polapit do pytle ty největší hříšníky. Mnuli si ruce radostí, když se z Knihy hříchů dozvídali o dětských lotrovinkách a těšili se na úlovek. Skanulo sice několik málo dětských slziček, které leknutím ukáply na zem, ale Mikuláš čertům děti nevydal.

Všechno dobře dopadlo, Mikuláš s andělem rozdali dětem malé sladkosti, děti jim za odměnu zazpívaly při kytaře píseň „Rolničky, rolničky“ a pak se všichni rozloučili.

Za rok nashledanou!                                                                                  

Mgr. Nováková Jana

Mikuláš 2019