Skip to content

Martin na bílém koni 11.11.2021

Celý týden vyhlížely děti z mateřské školy Martina na bílém koni. A protože letos zatím nepřijel, tak si na něj alespoň zahrály, aby ho přivolaly. Nejdříve si o Martinovi poslechly vyprávění a vymalovaly  si omalovánku. Vyřešily také hádanky s obrázky a úkoly na pracovních listech. Svoji šikovnost uplatnily při výrobě papírového koníčka, čepice a podkovy. A jako Martin se na koníkovi i projely.