Skip to content

5. třída

ČESKÝ JAZYK

16. - 20.3. český jazyk

23. - 27.3. česky jazyk

30.3. - 3.4. český jazyk

MATEMATIKA

16. - 20.3. matematika

23. - 27.3. matematika

30.3. - 3.4. matematika

ANGLICKÝ JAZYK

16. - 20.3. anglický jazyk

23. - 27.3. anglický jazyk

30.3. - 3.4. anglický jazyk

PŘÍRODOVĚDA

16. - 20.3. přírodověda

23. - 27.3. přírodověda

30.3. - 3.4. přírodověda

VLASTIVĚDA

16. - 20.3. vlastivěda

23. - 27.3. vlastivěda

30.3. - 3.4. vlastivěda

INFORMATIKA

16. - 20.3. informatika

23. - 27.3. informatika

30.3. - 3.4. informatika