Skip to content

Den Země

Den Země je označení pro 22. duben. Tento den je věnován Zemi, původně se o měsíc dříve slavil příchod jara a jarní rovnodennost. V současnosti jde o svátek s ekologickou motivací, který má varovat lidstvo před následky neustálého znečišťování a ničení životního prostředí.
Den Země má tradici již od roku 1969, poprvé se slavil o rok později. Mezinárodním dnem Země je tento den od roku 1990. Tento den sice připadá na 22. 4., ale my jsme oslavy naplánovali na středu 18. 5.    

Každá třída měla připravený svůj vlastní program: návštěvu chráněné krajinné oblasti Škrabalka, výšlap na hrad Helfštýn, povídání o jarní přírodě, chráněných rostlinách a živočiších, o zásadách chování v přírodě. Děti se učily třídit odpad, určovat k čemu slouží barevně rozlišené kontejnery a kde v našem okolí jsou umístěny. Počasí se vydařilo, od rána nám krásně svítilo sluníčko a dopoledne prožité v přírodě si všichni užili.

Napsat komentář