Skip to content

Čertovský den

V pátek 7. prosince 2012 se to v naší škole hemžilo čerty a čerticemi, ba dokonce se tu objevily i samy pomocnice čerta Lucifera. „Čertovský den“ je tady.

Po počátečních doúpravách jsme mohli začít. Mladší žáci a žákyně dávali dohromady „Pohádkový kvíz“ a ti starší „Čertovský kvíz“. Pak následovalo čtení dopisu od Lucifera, který nám poslal také malou sladkost k dodání energie do dalšího čertovského dovádění. Po hře „Padni čerte k zemi“, jsme si zahráli „Najdi pohádkovou dvojici“, „ Čertí ocásky“, „ Posílání čertích balonků“, „Hod bramborou do kotle“, „Skákání v čertovském pytli“, „Pohyblivý čertík“ a na závěr „Čertovský škleb“. Ale úplně nejlepší byl závěr dnešního dne. Přišel k nám Mikuláš s andělem a také skutečný čert. Mikuláši všichni slibovali nápravu, anděl rozdával dobroty a čert bral „zlobivce“ do pekelného pytle. Opět se nám dnešní den velmi líbil, byla to poslední závěrečná projektová dílna z projektu primární prevence pro žáky prvního stupně naší školy- Celý rok se něco děje aneb Komenského „ŠKOLA HROU“.

Mgr. Peterková Taťána