Skip to content

Závěrečné zkoušky žáků 2. ročníku Střední školy praktické

Je červen a školní rok pro žáky 2. ročníku byl ukončen 14. června.  V tento den 3 žáci naší školy úspěšně ukončili studium teoretickou závěrečnou zkouškou. Této zkoušce ještě předcházela praktická zkouška z odborného předmětu Vaření. Ke zdárnému ukončení studia jim blahopřejeme, přejeme hodně zdraví a také splnění budoucích přání.