Skip to content

Velikonoční beseda s knihovnicí

V úterý 16. 4. navštívila naši školu paní knihovnice Simona Ryšavá, aby žákům pověděla něco o velikonočních tradicích.

Paní knihovnice měla pro žáky připravenou pěknou prezentaci, která pojednávala o jednotlivých velikonočních dnech a zvycích spojených s těmito dny. Dále žákům ukázala různé techniky zdobení vajec, vlastnoruční výrobu a také jim přečetla ukázku z knihy Anička a Velikonoce od Ivany Peroutkové.

Na závěr se žáci paní knihovnice vyptávali na různé otázky spojené s Velikonocemi a poděkovali za přínosnou besedu velkým potleskem.

Mgr. Daniela Kramplová

dav