Skip to content

OCENĚNÉ „VITAMÍNKY OD MAMINKY“

Malí kreslíři z naší „duhové mateřinky“ se v lednu 2022 zúčastnili výtvarné soutěže s názvem Ovoce plné vitamínů. A v kategorii speciálních škol obsadili krásné druhé místo!

Soutěž pro děti okresu Přerov uspořádalo územní sdružení Českého zahrádkářského svazu a Ekoporadna ORNIS Muzea Komenského v Přerově. Všechna výtvarná díla byla v únoru vystavena ve výloze Výstavní síně Pasáž v Přerově a vítězové postoupili do celostátního kola. V „naší“ kategorii soutěžilo šest prací.

Pětici našich předškoláků inspirovala říkanka:

Nakreslil jsem vitamínky, co jsem dostal od maminky.

Vyrostly nám na zahrádce, byla s nimi spousta práce.

„Sladkou motivací byla také ochutnávka jablíček. A samozřejmě nechybělo pozorování stromů a povídání si o přírodě,“ říká paní učitelka Bc. Jana Krejčí, která děti vedla při polytechnické tvorbě. Děti kreslily pastelkami vitamíny, které vlepily do namalovaného jablíčka. A povedlo se.

Jako odměnu získali naši předškoláci nástěnný kalendář s Krtečkem, prstové barvy, tužky na kreslení, pexeso a magnetky.

A pocit úspěchu. Ten je nade vše.

Blanka Prudilová

fotografie z archivu školy