Skip to content

Karneval školní družiny

   V měsíci březnu v rámci školní družiny proběhl dětský karneval. V tento den se slavnostně vyzdobená třída přeměnila v místo, kde se setkala celá řada různorodých postaviček. Piráti, modelky, čarodějnici, strašidla, princezny, měli jsme tedy co obdivovat.

      Po společné promenádě po třídě se jednotlivé masky představily. Poté začal program plný písníček, tanečků a zábavného soutěžení. Každá disciplína byla odměněna drobnou sladkostí a velikým potleskem. Tento zábavný den si žáci společně užili s radostí a úsměvem na tváři.

vych. Jana Lošťáková