Skip to content

Akademie s vílou Tilinkou

V pondělí 28. června se v tělocvičně naší školy odehrála slavnostní akademie k ukončení školního roku 2020/2021.

Z důvodu protiepidemických opatření se závěrečná akademie konala s vyloučením účasti veřejnosti pouze pro děti, žáky, studenty a pedagogy naší školy.

V tělocvičně byl k dispozici nafukovací skákací hrad, proto jsme se rozdělili do tří skupin po cca 35 dětech, aby si všichni stihli dosyta užít zapůjčené atrakce.

Akademie se tedy odehrála v třech provedeních takto:

-od 9:30 pro MŠ a třídy II., SPA, SPB, SPC,

-od 10:15 pro třídy IV., VI., VII. a SPCH1,

-od 11:00 pro třídy IX., SPCH2 a žáky Praktické školy jednoleté a dvouleté.

V programu předvedly děti z „duhové“ mateřské školky komponované pásmo recitace, zpěvu a pohybových her. Předškolákům, kteří od září nastupují do prvních tříd, přišla předat medaile a duhová vysvědčení lipová víla Tilinka, pohádková patronka našeho města. V závěru budoucím prvňáčkům popřála „Hodně štěstí, hodně zdraví, ať vás škola pořád baví“.

Součástí programu akademie bývá tradičně vyhlášení a ocenění nejpilnějších „sběračů“ – ve sběru papíru to byla Silvie Krybusová z 9. ročníku třídy SPCH2, ve sběru plastových vršků od PET lahví zvítězila Lucie Bučíková z Praktické školy jednoleté.

Žáci ze SPCH2 ukázali, jak se v hodinách hudební výchovy s paní učitelkou Blankou Prudilovou naučili ovládat perkusní nástroje. Rozezněli tělocvičnu pozitivními rytmy ve svižné bubenické show.

Dojemná chvilka nastala při loučení odcházejících „deváťáků“. Za třídní učitele promluvila Mgr. Daniela Kramplová, za žáky 9. tříd přednesla Šárka Astalošová milé a vtipné poděkování učitelům, kterým žáci rozdali květiny.

V závěrečné řeči paní ředitelka popřála dětem krásné prázdniny, odcházejícím žákům štěstí v životě i při dalším vzdělávání, a za nás všechny vyslovila naději, že příští školní rok prožijeme klidně, zdárně – a především v plném zdraví.

Na rozloučenou zazpívali žáci 5. a 7. ročníku píseň Holubí dům. Svým zpěvem je podpořila většina přítomných.

Mgr. Blanka Prudilová, učitelka

SŠ, ZŠ a MŠ Osecká 301

Fotografie z archivu školy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA