Skip to content

ABRAKA MUZIKA

Opět po roce se dne 22.10.2018 uskutečnilo ve školní tělocvičně SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301 vystoupení interaktivního hudebního divadla ABRAKA MUZIKA

s novým programem ,,Umíme žít spolu ?...“, který byl zaměřen na zásady správné komunikace a chování mezi lidmi v rámci všeobecné primární prevence negativních sociálně patologických jevů u žáků základních škol, zejména na prevenci šikany, nevhodného chování, agresivity. Děti se zábavnou interaktivní formou, s využitím scének, hudby - rytmických a melodických písní z dílny ABRAKY MUZKY, učily rozpoznat a pojmenovat jevy, které jsou v rozporu se společenskou normou chování a jednání mezi lidmi, se školním řádem. Všem zúčastněným žákům i pedagogům se tradičně podnětné a velmi dobře připravené vystoupení hudebního divadla velmi líbilo, což všichni přítomní ocenili závěrečným bouřlivým potleskem a skandováním.

Mgr. Rostislav Nepustil

školní metodik prevence