Skip to content

Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019

Během měsíců února a března 2019 se žáci naší školy zúčastnili výtvarné soutěže s názvem „V domě hoří a co teď?“. Soutěž stanovila dvě věkové kategorie: první kategorie do deseti let a druhá kategorie do osmnácti let. Do soutěže se zapojili téměř všichni žáci naší školy a odborná porota vybrala tyto žáky:

V první kategorii do 10 let:

  1. místo – Ladislav Astaloš
  2. místo – Samuel Haluška
  3. místo – Iveta Čuriová

V druhé kategorii do 18 let:

  1. místo – Julie Ždanovová
  2. místo – Alena Pajtášová
  3. místo – Natálie Malá

Výherci obdrželi od školy malou sladkost a diplom. Jejich díla byla předána na Okresní sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska, kde odborná porota vyhodnotí ty nejlepší práce, které poté pošle na kraj. Přejeme našim žákům hodně štěstí v okresním kole a kolech následujících.

 

Mgr. Daniela Kramplová

dav
dav