Skip to content

Plavecká výuka

Od 17. října do 19. prosince 2017 absolvovali žáci 3. a 4. ročníku naší školy plaveckou výuku v Plavecké škole Lumíra Zátopka v Hranicích na Moravě.

Plavecký kurz byl zaměřen na výuku základních plaveckých dovedností, plaveckých způsobů prsa a znak, startovních skoků a plavání pod vodou. To vše pod vedením zkušených instruktorek a s využitím různých pomůcek doporučených metodikou plavání.

Cílem bylo nejen seznámit děti s vodním prostředím, naučit je potápět se, skákat do vody a orientovat se v ní beze strachu, ale také vytváření kladného vztahu k plavání, zlepšení fyzické kondice a rozvoj pohybových dovedností.

K odpočinku, relaxaci a prohřívání dětí byla využita vířivá vana, pára a teplý dětský bazén.

Po ukončení kurzu dostal každý žák mokré vysvědčení dle jeho nejlepších plaveckých dovedností.

Doprava do Hranic byla hrazena z projektu „Podpora výuky plavání v ZŠ“.

Mgr. Pavla Stiborková

Plavecká výuka