Skip to content

V pátek 12. 10. 2012 se 20 vybraných žáků zúčastnilo akce Oslavy lesa na Floře. Na 16 stanovištích si děti vyzkoušely své znalosti stromů, lesní zvěře a jejích stop, poznávaly druhy dřeva, hmyz a brouky žijící v lese, seznámily se s prací lesníků, ochranou lesa i s jeho hospodářským významem. Velmi zajímavá byla i střelba z luku, paintballové pistole, rýžování zlata a ukázky práce řezbářů a sochařů. Pěkným zážitkem byla také pohádka Střední lesnické školy v Hranicích a jejich koncert lesních rohů.

...continue reading "Oslavy lesa na Floře"

Na výtvarné soutěži zvané "Plnou parou do minulosti" obsadil Vašek Salaš krásné druhé místo.

Připomínáme, že soutěže se zúčastnilo 185 výtvarníků ze škol: MŠ a ZŠ Hranická, ZŠ Sluníčko, ZŠ Osecká 301, Osecká 315, ZŠ a MŠ při nemocnici Přerov, Dětský domov se školou Veselíčko, SPŠS Lipník nad Bečvou a jednotlivci z řad dospělých.

Gratulujeme!