Skip to content

5. letní olympiáda v Olomouci - článek z tisku

Letní olympiády se zúčastnili dva žáci naší školy - Vojtěch Žiga (8. třída) a Luciano Sivák (5. třída). Tito žáci byli nominováni jako nejlepší z Olomouckého kraje a jako jediní jej ve stolním tenise zastupovali. Do bojů o olympijskou medaili bylo nasazeno celkem 18 hráčů z 9 krajů.

...continue reading "5. letní olympiáda v Olomouci"

Dne 17. 9. 2011 jsme byli pozváni na výstavu řemeslných výrobků našich žáků do Prusinovic. Součástí výstavy bylo předvádění techniky drátování,která byla pro místní výtvarníky neznámá. Výrobky dětí z hodin pracovních činností se setkaly s velkým zájmem a obdivem. Nejvíce se líbily keramické práce a drátované kraslice.

...continue reading "Den v Prusinovicích – drátování"

Výstava výrobků , které vznikají v hodinách pracovního vyučování, výtvarné výchovy i v zájmových kroužcích prezentuje úspěchy našich žáků, jejich zručnost a zejména zájem o tuto práci. Žáci využívají vybavenou odbornou pracovnu se zaměřením na keramickou výrobu a jiné techniky.

...continue reading "Lidová řemesla – prezentace žáků"

Taneční skupina Break Dance získala diplom za 2. místo v kategorii Moderní tanec. Gratulujeme. Small city breckers představuje název skupiny mladých tanečníků, kteří se věnují tanečnímu stylu breakdance již dva roky. Svým stylem tance chlapci vyjadřují své pocity a emoce do udávaného rytmu hudby. Je to jejich životní styl, kterým se řídí a uznávají. Při tanci se vždy odreagují a zapomenou na běžné starosti a problémy.

...continue reading "Diplom pro Break dance"