Skip to content

7.třída

ČESKÝ JAZYK

16. - 20.3. český jazyk - literatura český jazyk - mluvnice

23. - 27.3. český jazyk - literatura český jazyk - mluvnice

30.3. - 3.4. český jazyk 1 český jazyk 2

MATEMATIKA

16. - 20.3. matematika

23. - 27.3. matematika

30.3. - 3.4. matematika

ANGLICKÝ JAZYK

16. - 20.3. anglický jazyk

23. - 27.3. anglický jazyk

30.3. - 3.4. anglický jazyk

NĚMECKÝ JAZYK

16. - 20.3. německý jazyk

23. - 27.3. německý jazyk

30.3. - 3.4. německý jazyk

PŘÍRODOPIS

16. - 20.3. přírodopis

23. - 27.3. přírodopis

30.3. - 3.4. přírodopis

ZEMĚPIS

16. - 20.3. zeměpis

23. - 27.3. zeměpis

30.3. - 3.4. zeměpis

DĚJEPIS

16. - 20.3. dějepis

23. - 27.3. dějepis

30.3. - 3.4. dějepis 1 dějepis 2

FYZIKA

16. - 20.3. fyzika

23. - 27.3. fyzika

30.3. - 3.4. fyzika

INFORMATIKA

16. - 20.3. informatika

23. - 27.3. informatika

30.3. - 3.4. informatika

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

16. - 20.3.  Výchova k občanství

23. - 27.3. Výchova k občanství

30.3. - 3.4. výchova k občanství